EEN KLEURRIJKE WERELD MAAK JE SAMEN
LAPPA® bouwt samen met kinderen wereldwijd aan een gezonde, vriendelijke wereld
 

Onze speerpunten
LAPPA Books voelt zich maatschappelijk betrokken bij de wereld en wil een positieve verandering in gang te zetten. Verbinding tussen mensen en culturen, verantwoord omgaan met de natuur en gezond leven, zijn onze speerpunten.

Door kinderen op jonge leeftijd spelenderwijs hiervan bewust te maken en ze door interactie aan te zetten tot actie, willen wij kinderen aanmoedigen om gezond en duurzaam te leven en verdraagzaam te zijn naar onze medemens. Zo bouwen kinderen wereldwijd samen met LAPPA® aan een gezonde, schone en vriendelijke wereld. Jong geleerd, geïnspireerd!

LAPPA® kinderboeken met actuele onderwerpen
LAPPA Books kiest voor actuele onderwerpen. In onze kleurrijke kinderboeken worden actuele onderwerpen onder de aandacht gebracht en worden kinderen uitgenodigd tot (inter)actie via de ‘vriendjesvragen’. Naast actuele onderwerpen zijn er ook alledaagse onderwerpen terug te vinden in de LAPPA® kinderboekenserie.

Met kijkplaat, een kleurplaat en ‘vriendjesvragen’
De kijkplaat voorin het boek geeft een helder overzicht van het onderwerp en is de eerste aanzet om in gesprek te gaan. Wat zie je allemaal…? Samen, verbinden en interactie zijn hier belangrijke kernwaarden.

De kleurplaat creëert een rustig moment voor het kind, om het onderwerp van het boek te laten bezinken.

Met de ‘vriendjesvragen’ stimuleren wij ouders/het onderwijs om tijdens of na het voorlezen dieper met kinderen in gesprek te gaan over het onderwerp, om kinderen bewust te maken en te leren een eigen mening te formuleren.

LAPPA® Bilingual
Over de hele wereld leven meerdere bevolkingsgroepen met een eigen taal en cultuur in één land.
Onze tweetalige boeken verbinden de verschillende culturen. We vergemakkelijken hiermee het integreren in een meertalige samenleving. Al onze titels zijn tweetalig in elke talencombinatie te bestellen.

LAPPA® kinderboeken maken in opdracht
Wij maken ook LAPPA® Kinderboeken in opdracht voor non-profit organisaties en het bedrijfsleven, voor bijzondere gelegenheden, cultuur gebonden rituelen en feesten etc.